Drachten Brede school De Drait

Yn ‘e krante

En dan stean wy al yn’e krante!
Kriteleden, oant jûn.
Lit ús hoopje dat it waar wat goed wêze mei.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *