Wurklist

Kommende optredens – “Gjin C te Heech”:

Nije seizoen Noordenbos en Ko

****************************

kabaret-noordenbos en koBreszzTime!
26 novimber 2022
Fan 20:00 – 22:30 oere
Mei teksten en muzyk fan eigen boaiem en in knypeach nei ‘Toppers van toen’

Kaarten bestelle, dat kin hjir>>

2022  
     
22 oktober
Middei
Zwolle Fryske Krite
29 oktober
20:00 oere
Hoorn Fryske Krite
12 novimber
Middei
Westereen Brughelencamp
19 novimber
Middei
Westereen Brughelencamp
26 novimber
20:00 oere
Ljouwert Eigen optreden
     
2023    
11 maart
14:00 oere
Apeldoorn Fryske Krite
1 april
20:00 oere
Utert-Seist Fryske Krite